Zoek
Sluit dit zoekvak.

Welkom

Ik ben nieuw!

Ook jij bent van harte welkom

bij Homecoming Church Delft.

Rondkijkend op deze site, heb je al een beeld kunnen vormen van wie wij zijn en hoe wij samenkomen. Wij vinden het fijn je te ontmoeten, daarom willen wij jou van harte uitnodigen om op zondag om 18.00 uur aan te schuiven bij ons aan tafel.  We komen samen bij Bakker Suikerbuik in het centrum van Delft. Check onder het kopje agenda wanneer wij samenkomen. 

Antwoorden op veel gestelde vragen vind je in onderstaand overzicht. Wil je graag even persoonlijk contact?

Bellen of mailen mag altijd.

FAQ

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over wie we zijn en hoe een samenkomst eraan toe gaat. We hebben een aantal veel gestelde vragen voor je op een rij gezet. Heb je daarna nog vragen? We komen graag met je in contact. Bel of mail ons gerust.

 

Alles wat je wil weten

FAQ

Wij komen op zondag samen. Zie onze agenda op de website.

’s Zondags komen we om 18.00 uur samen op de Hippolytusbuurt 22 – Delft.

Welkom + Gebed
Wij starten allen rondom de tafel staand achter onze stoelen. In gebed verwelkomen wij Jezus aan tafel. In de Bijbel zegt Jezus: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij’. (Openbaringen 3:20)

Aansteken van de kaarsen
Wij steken drie kaarsen aan. 

  • God bracht het licht in deze wereld: Genesis 1:3  God zei: ‘Er moet licht komen’, en er was licht.  God zag dat het licht goed was.
  • Jezus is het licht van de wereld: Johannes 8:12 Jezus zei:’Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
  • Wij zijn het licht in de wereld. Mattheus 5: 14+16 : Jezus zei: ‘Jullie zijn het licht in de wereld.  Schijn je licht voor de mensen , opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’

Wassen van de handen
In de Hebreeuwse traditie worden de handen gewassen van de mensen aan tafel.  Wij wassen ook de handen van de mensen verwijzend naar het woord van God dat ons reinigt.  ‘Zoals jij je handen wast, zo zal Jezus je wassen in Zijn woord.’ Efeze 5:25

Brood & Wijn
Wij breken het brood en delen de wijn, zoals Jezus het ons heeft geleerd.

Gezamenlijk eten
Elke samenkomst bestaat uit een gezamenlijke maaltijd, dus hou daar rekening mee als je komt.

Onderwijs
Wordt iedere keer anders ingevuld, je zult zien dat er creatief wordt omgegaan met dit onderdeel.

Aanbidding & Gebed
Een tijd om God te zoeken en Hem groot te maken.

Koffie
Uiteraard wordt er heerlijke koffie geschonken. Deze kerk heeft eigen barista’s die weten hoe ze lekkere koffie moeten maken.

De volgorde van de samenkomst kan wisselen.

 

De samenkomsten zijn van 18.00 uur tot 20.00 uur. 

 

Dat is mogelijk, maar we houden graag rekening met je. Het zou fijn zijn als je het van te voren kan laten weten, dan dekken we alvast de tafel voor je in.

Ieder heeft iets. Je bent geen Christen als je naar de kerk gaat. Je wordt toch ook geen auto als je in de garage staat!

De kerk is er niet om gelovigen te maken. Gelovigen worden niet gemaakt door mensen. Een kind van God wordt je doordat de Heer je hart aanraakt. Doordat de Heer je hart vult met Zijn Geest. Doordat de liefde Gods in jou is, die je beweegt.

Wij geven ruimte voor inbreng naar voorbeeld uit 1 Corinthiërs 14:26, ten opbouw van een ieder. Daar lezen we “Weet u hoe het moet, broeders? Als u bijeen komt, neemt ieder deel aan de dienst. De een zingt een lied, de ander onderwijst; de een geeft door wat God hem duidelijk heeft gemaakt, de ander spreekt in vreemde talen en weer een ander legt uit wat hij zegt. Maar het moet wel opbouwend zijn.”

Ja, er is mogelijkheid om de Delfste Bijbelsschool House of Bread te volgen.  Meer informatie vind je op de pagina ‘ House of Bread’.  Ook voor de tieners worden er aparte avonden georganiseerd.

De eerste christenen kwamen dagelijks bij elkaar en braken het brood en deelden de wijn.  (Handelingen 2:46). Door theologen wordt dit een ‘table fellowship’  genoemd, of te wel een tafelkerk. 

De tafel als altaar

De tafel waaraan een gezin samen komt wordt vanuit Hebreeuws oogpunt als een altaar, een familie altaar in de mini-tempel die het huisgezin vormt. 

Gelijkwaardigheid

Zelf zien wij dat aan tafel iedereen gelijkwaardig is.  Je neemt plaats op dezelfde hoogte en kunt elkaar recht in de ogen kijken en deelt met elkaar, net zoals thuis in het gezin.

Discipelschap

Aan tafel is er een natuurlijke vorm van discipelschap.  Je leert de tafelgenoten kennen en op een natuurlijke manier vinden er veranderde levens plaats

Terug naar de basis

Onze vorm van kerk zijn is terug naar zoals de eerste discipelen samen kwamen beschreven in 1 Korinthe 14:26.  Er is ruimte voor inbreng van een ieder. 

 

Ook gezinnen zijn welkom aan tafel,  kinderen zijn een volwaardig lid van de kerk en mogen geheel deelnemen. Er is geen aparte kinderdienst, jonge kinderen kunnen rustig gebruik maken van de kinderspeelruimte tijdens de studies